KAIZEN™ Training

Kaizen Institute's distinctive training program includes learning the theory and practice, and Gemba visits whenever possible.

Upcoming Training Courses

Lean har dessverre blitt feiltolket og anvendes ofte ganske tannløst i vestlige virksomheter. Man snakker gjerne om 3-5 år før man ser virkningene. Dette er langt fra den opprinnelige Toyota-tilnærming. Kaizen Institute har en svært aggressiv tilnærming til hvordan man skal oppnå RASKE forbedringer parallelt med at dette bygger opp om en langsiktig transformasjon av virksomheten. Vi angriper der det er viktigst, og vi angriper med kraft og intensitet! Vårt KAIZEN™ Events kurs innenfor Value Stream KAIZEN™ metodikken gir deg en grundig trinn for trinn innføring i hvordan du skal organisere og gjennomføre effektive og raske forbedringer i en verdiskapningsprosess. Og gjennom praktiske oppgaver får du øvd på å anvende denne effektive metoden på en verdistrømsforbedring. Bli med på Norges første virtuelle kurs i KAIZEN™ Events med våre eksperter innenfor denne tilnærmingen. Kurset gjennomføres over 3 interaktive webinarer á 2,5 timer med noe hjemmearbeid mellom webinarene. Bestått eksamen gir deg tittelen "Certified KAIZEN™ Events Practitioner by Kaizen Institute".

...

Vi gir din virksomhet muligheten til å øke både kompetanse og evne til systematisk problemløsning. Evnen til å sette problemløsning i system er like verdifull i industri, logistikk, tjenesteyting eller IT. Manglende kompetanse i problemløsning er en av faktorene som gjør at virksomheter ikke realiserer potensialet som ligger i Lean/Kaizen-tankesettet. Bli med og opplev hvordan de beste jobber med systematisk problemløsning! Kurset gjennomføres over 2 interaktive webinarer á 2,5 timer (9 - 1130) med noe hjemmearbeid mellom webinarene. Bestått eksamen gir deg tittelen "Certified Problem Solving Practitioner by Kaizen Institute".

...

Undersøkelser av virksomheter som har innført 5S viser at de får en betydelig reduksjon i avvik og problemer samtidig som produktiviteten øker og sløsing reduseres. På samme tid er 5S selve grunnlaget for å sikre god HMS over tid. Gjennom vårt kurs i 5S lærer du hvordan du organiserer 5S i din virksomhet, hvordan du effektivt bruker visuelle virkemidler kombinert med daglig audit og tavlemøter for å få 5S til å bli en del av kulturen og sjelen på din arbeidsplass. Mange virksomheter har feil fokus når det gjelder 5S og er på det kun som et ryddighetsverktøy. 5S skal benyttes som en muliggjører for økt flyt i virksomheten og må settes i relasjon til de forretningsmessige resultater som skal oppnås. Dette er Kaizen Institute’s fokus. Bli med og opplev hvordan de beste jobber med 5S! Kurset gjennomføres over 2 interaktive webinarer á 2,5 timer (kl 9 - 1130) med noe hjemmearbeid mellom webinarene. Bestått eksamen gir deg tittelen "Certified 5S Practitioner by Kaizen Institute".

...

Velkommen til KAIZEN™ Lean Yellow belt sertifisering! Kurset består av 4 webinarer med øvelser og hjemmeoppgaver. (mandag-torsdag-mandag-torsdag; alle dager kl 9 - 1130). I webinarene inviterer våre dyktige forelesere til aktiv deltakelse, erfaringsutveksling og spørsmål. Interaksjon med deltakerne, og tilgang til vårt omfangsrike virtuelle læringsportal Kaizen™ Education, gjør dette til et produkt vi høster svært gode tilbakemeldinger på - og er stolte av. Kaizen Institute’s virtuelle Yellow Belt gir deg en innføring i KAIZEN™ metodikken - Lean beste praksis – utviklet gjennom 75 år av Toyota og videreutviklet av Kaizen Institute, verdensledende innen kontinuerlige forbedringstjenester siden 1985. Kurset gir deg det du trenger for å starte å klatre på Lean-modenhetsstigen. Du vil få en helhetlig forståelse for Lean og hvordan du kommer igang med kontinuerlig forbedring i ditt eget arbeidsområde. Gjennom vår internasjonalt anerkjente Lean Yellow Belt sertifisering vil du styrke din kompetanse, CV og stilling både i din virksomhet og på arbeidsmarkedet. Ved påmelding registrerer du en epostadresse og til denne sender vi en lenke til webinaret i MS Teams. I etterkant sender vi en lenke til eksamensoppgavene, og du vil ved bestått eksamen, inneha et ettertraktet sertifikat fra Kaizen™ Institute.

...
KAIZEN™ office live

In-house Training

KAIZEN™ In-house Training

Customized KAIZEN™ In-house Training is tailored to the specific needs, defined objectives and business goals of our clients.

Contact us
arrow up