Fordypning i SYSTEMATISK PROBLEMLØSNING - "The KAIZEN™ Way"

Vi gir din virksomhet muligheten til å øke både kompetanse og evne til systematisk problemløsning. Evnen til å sette problemløsning i system er like verdifull i industri, logistikk, tjenesteyting eller IT. Manglende kompetanse i problemløsning er en av faktorene som gjør at virksomheter ikke realiserer potensialet som ligger i Lean/Kaizen-tankesettet. Bli med og opplev hvordan de beste jobber med systematisk problemløsning! Kurset gjennomføres over 2 interaktive webinarer á 2,5 timer (9 - 1130) med noe hjemmearbeid mellom webinarene. Bestått eksamen gir deg tittelen "Certified Problem Solving Practitioner by Kaizen Institute".

Register now

08 - 15. Dec. 2021

Norway

4800 NOK

Our Training Goals

Gjennom vårt kurs i systematisk problemløsning lærer du hvordan du organiserer problemløsningsarbeidet på team-nivå og hvordan du effektivt bruker visuelle virkemidler for å følge opp arbeidet. Videre lærer du de grunnleggende problemløsningsmetodene i Lean og hvordan du tilpasser metodikken og verktøyene til din bransje.

What you learn

På kurset gjennomgår vi følgende teori, metoder og verktøy:

Systematisk problemløsning som del av Lean rammeverk i din virksomhet
Hvordan fange opp og synliggjøre problemer gjennom daglig teambasert forbedring?
Finne fakta og oversikt over problemer og avvik
Team-leders rolle og arbeid
3C – Enkel, visuell problemløsningsprosess
Rotårsaksanalyse-verktøy, bl.a.
Fiskebeinsdiagram (Ishikawa)
5XHvorfor
Bygg inn kvalitet i prosessen - Poka yoke og andre metoder

Fordypning i SYSTEMATISK PROBLEMLØSNING - "The KAIZEN™ Way"

4800 NOK

(local taxes might apply)

Other Dates of this Training

No Results
arrow up